Struktuur

Vastavalt EÕL põhikirja punktile 19 on EÕL  juhtorganid - kongress, volikogu ja juhatus.

Kongress kutsutakse kokku vähemalt kord viie aasta jooksul. Kongresside vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid ja suunab EÕL tegevust volikogu. Volikogu liikmete miinimumarv on 13 ning maksimaalne arv 21. Volikogu liikmeteks on volikogu esimees, piirkondade esimehed ja üle 450 liikmega piirkonnas lisaks aseesimees, seltsingute poolt valitud esindaja, juriidiliste isikute poolt valitud esindaja. Volikogu esimeheks võib kandideerida iga EÕL liige. Volikogu esimees valitakse kandidaadi kirjaliku avalduse alusel kuni viieks aastaks vastavalt volikogu töökorrale. Isikuvalimised viiakse läbi vastavalt asjaajamiskorras kirjeldatule.

EÕL igapäevast tegevust korraldab volikogu otsuste alusel EÕL juhatus, mis koosneb EÕL presidendist ja asepresidendist (või asepresidentidest). Juhatus on otsustusvõimeline kui selles on vähemalt kaks (2) liiget. Juhatus teeb oma tööd koosolekute vormis ning juhatuse otsused on konsensuslikud.