EÕL aitab õdedel inimesi aidata,
olles ühtaegu nii kutseorganisatsioon kui ka ametiühing. 

ÜHINE MEIEGA 

 

 EÕL MEENEPOOD
Avatud kõigile!
 

EÕL SISEVEEB
kui ei õnnestu siseneda, siis kirjuta
tarmo.sulg@ena.ee

 

Eesti Õdede Liit algatas palga- ja töötingimuste läbirääkimised

Eesti Õdede Liit saatis 25.juuni 2020 Haiglate Liidule, Kiirabi Liidule ja Perearstide Seltsile kollektiivlepingu läbirääkimiste projekti, milles soovib töötingimuste ja töötasu vastavusse viimist ning psühholoogilise toe võimaldamist õdedele, eriõdedele ja kutsega hooldustöötajatele. 

„Õed on hoidnud ületöö, stressi ja vaimse pinge hinnaga üleval Eesti tervishoiusüsteemi nii COVID-19 leviku ajal kui ka igapäevaselt. Suurt õdede puudust tervishoius soodustab praegune vähemotiveeriv tasustamissüsteem – töötasu ei ole kooskõlas pingutustega, mida õed oma tervise ja pereelu arvelt teevad,“ ütles Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus. 

Õdede ootus on, et öötöö tasu tõuseks järgmisel aastal 1,4-kordseks ja ülejärgmisel 1,5-kordseks. Nädalavahetuste eest ootavad õed 2021. aastal 1,3-kordset ja 2022. aastal 1,5-kordset töötasu. Patsiendid vajavad abi iga päev ja ööpäevaringselt, see tähendab, et õed töötavad ka öösel ja nädalavahetustel. Praegu saavad õed öötöö eest 1,3-kordset ja nädalavahetustel 1,1-kordset tasu. 

„Kuigi ükski rahaline tasu ei korva lapse sünnipäeva või vanaema juubeli ajal töötamist, looks see võrdsema olukorra erinevates asutustes töötavate õdede vahel ja motiveeriks õdesid jätkuvalt ka haiglatööle, kus on neid kõige enam puudu,“ selgitas Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus. Vastutusrikast tööd tegevate õdede läbipõlemine on nii Eestis kui ka kogu maailmas suureks probleemiks. COVID-19 haiguspuhangu ajal tuli selgelt välja õdede töö psühholoogiline keerukus. Olukorra parandamiseks soovitakse, et tööandjad võimaldaksid õdedele psühholoogilist nõustamist ja lisaks põhipuhkusele seitse lisapuhkuse päeva. 

„Õdede pädevus on viimastel aastakümnetel oluliselt kasvanud, ning on juurde toonud nii täiendavaid tööülesandeid kui ka üha rohkem vastutust. Praegune palk ei ole vastavuses tööülesannete, vastutuse, nädalavahetuste töö ja öiste valvetega. Esmakordselt taotleme tööandjatelt kõrgemat tasu eriõdedele, kellel on magistrikraad ja eriteadmised valdkonnast, millele nad on spetsialiseerunud,“ selgitas Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus palgaläbirääkimiste vajadust.

Õed taotlevad tunnipalga tõusu järgmisel aastal kaheksalt eurolt üheksa euro ja 40 sendini ning 2022. aastal kümne euro ja 40 sendini. Esmakordselt küsitakse kõrgemat palka eriõdedele, kelle tunnitasuks soovitakse järgmisel aastal üheksa eurot ja 90 senti, 2022. aastal 11 eurot. Hooldustöötajate viie-eurone tunnipalk võiks tõusta esmalt kuue euroni ning ülejärgmisel aastal kuue euro ja 60 sendini. 

Tervishoiutöötajate palkade alammäärad ja töötingimused pannakse paika kollektiivlepinguga tööandjate ja töötajate esindajate vahel. Tööandjaid esindavad Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts. Eesti Õdede Liit esindab läbirääkimistel õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid. Arste ja teisi tervishoiutöötajaid esindavad Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit. 

Koolitused toimuvad. Arvestatud on ruumi 50% täituvusega.
Kohapeal  käte des. vahendid ja maskid.
Istuda hajutatult ning haigustunnustega mitte osaleda.

EÕL Kliinilise Õenduse Seltsingu
koolitus
NAHA TERVIS
11.november 2020, Pärnus
Registreeru SIIN 

EÕL KONVERENTS
ROHKEM ÕDESID = TERVEM EESTI
24.november 2020, Tallinnas
KOHAD TÄITUNUD!
Sõltuvalt viirushaiguste levikust võib kohti lisanduda novembri alguses :)

 

 Eesti Õdede Liit ajakiri

2020 3

 

 

2020 õdede ja ämmaemandate aasta suurtoetajad

 medicum 240  merianto medical 240 perh 240