EÕL aitab õdedel inimesi aidata!
Infot leiad kodulehe rubriigist ORGANISATSIOONIST

Avalduse tegemiseks klõpsa 
ÜHINE MEIEGA 

 

Järgmiste bold sõnadel klõpsates saad siseneda 
EÕL SISEVEEB

Siseveebis info EÕL liikmetele
sh näiteks aktiivsed töökuulutused,
hüvitiste vormid,
eelarve, soodustuste info.

Klõpsates leiad juhise,
kui oled parooli unustanud.
Sissesaamine ja paroolivahetus toimivad,
kui sisestatud meiliaadress ühtib EÕL registis meiliaadressiga.
Kui mitte, siis uuenda oma andmeid või kirjuta register@ena.ee.
 

Inimese aitamiseks peab märkama ka iseennast!

Eesti õenduse ja ämmaemanduse järgmise kümne aasta arengustrateegia tuum on patsiendikeskne tervishoid ja õdede vastutuse suurenemine.

„Kui WHO selle aasta õdede ja ämmaemandate aastaks kuulutas, ei osanud veel keegi ennustada, et tervishoid ja õdede töö ongi kogu maailma fookuses. Õe töö pingelisus ja vastutusrikkus ei erine pandeemia ajal tavapärasest, lihtsalt palju rohkem inimesi mõtleb meiega kaasa. Sellegi poolest ei ole me leidnud piisavat lahendust probleemile, et 600 õe ametikohta on juba praegu Eestis täitmata. Tõeliselt euroopaliku ja patsiendikeskse teenuse osutamisest on puudu ca 4000 õde,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Õdede järgmise kümnendi südameasjaks on patsientide harimine enda ja oma lähendaste tervise hoidmiseks, kroonilise diagnoosiga patsientide toetamine ning arusaadav nõustamine. Meie nägemuses on inimeste tervena püsimise võtmeküsimus õdede toetus.

Inimeste tervise eest hoolitsemise oskus peab saama alguse juba koolipingis.  Esmalt tervisedenduse programmid haridusasutustes; hiljem juhised nii ravil olles, kui ka taastudes, nii patsiendile kui ka lähedastele; nõustamine tervise hoidmiseks ja murede lahendamiseks; efektiivne dokumenteerimine ja selle kõige toimumiseks piisava arvu spetsialistide olemasolu on need märksõnad, millele järgmisel 10 aastal keskendume. See ei tähenda vaid rohkem personali, vaid efektiivsemat töökorraldust ning õiguste ja vastutuse paremat jagamist meeskonnas.

Arengustrateegia seitse sammu patsiendi toetamisel tema tervise hoidmisel on: inimkesksus, tervisedendus, tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet, õendustegevuste dokumenteerimine, tervishoiu inimvara piisavus ja kvaliteet ning elukestev õpe. Strateegia keskendub patsiendi ja tervishoiutöötajate koostööle ning patsiendi võimestamisele igal eluetapil.

Arengustrateegia ÜHISED SAMMUD TERVISENI on leitav SIIT

Algab uus koolitusaasta!

EÕL USALDUSISIKUTE KOOLITUS

11.veebruaril 2021.a.
Zoom keskkonnas
Registreeru SIIN

Järgmiste koolituste info peale 21.jaanuaril toimuvat 
EÕL volikogu koosolekut, kui meie tegevuskava
on lõplikult valminud ja kinnitatud.

PÜSI TERVE ja VAKTSINEERI!


 

 Eesti Õdede Liit ajakiri

2020 3

 

 

2021 õdede ja ämmaemandate aasta suurtoetajad

 medicum 240  Babe logo perh 240