Seltsingud

Eesti Õdede Liidus tegutseb 7 erineva valdkonna seltsingut. Vastavalt EÕL põhikirja punktile 31.16 on EÕL volikogu pädevuses seltsingute loomise ja nende tegevuse põhimõtete kinnitamine sh seltsingute rahvusvahelistesse võrgustikesse/organisatsioonidesse kuulumise heakskiitmine.

Seltsingute ülesanne on oma valdkonna arendamine nii seltsingu sees kui riiklikul tasandil. Seltsingud korraldavad oma liikmetele koolitusi ja konverentse, mis on seltsingu liikmele tasuta. Ühtlasi korraldatakse mitme seltsingu koostegevuses õppepäevi, millest on õppida kõigil ning teha rohkem koostööd. Koolituste info leiad koolituste alalehelt, mis varsti meie lehel avaneb.

Seltsingute esimeestega suhtle e- meili teel vt KONTAKT, kuid kui tõesti on kiire, siis võib ka helistada. Eesti Õdede Liit on valmis koostööks teiste seltsingute, ühingute ja liitudega, kelle põhieesmärgid oma valdkonnas on sarnased meie eesmärkidega. Võta julgelt kontakti ja kirjuta EÕL juhatusele ja seltsingu esimehele.

Seltsingu liikmeks astumiseks tuleb saata e-kiri vastava seltsingu ja oma piirkonna esimehele. Iga EÕL liige saab kuuluda ühte EÕL seltsingusse, mille kohta tehakse märge  liikmeregistrisse ja milles osalemisel liikmemaks EÕL liikmel ei muutu.  EÕL liige võib kuuluda  väljaspool EÕL tegutsevatesse kutse- ja erialaliitudesse omal vabal valikul.