Liikmemaks

Eesti Õdede Liidul on viite tüüpi liikmeid. 

Töötav liige tasub igakuist liikmemaksu 1%  töökoha brutopalgast.

Mittetöötav liige tasub aastamaksu ühekordse maksena 10 € ning alustab koheselt tööle asumisel töötava liikmemaksu tasumist.

Mentorliige tasub aastamaksu suuruses 60 €, mille võib tasuda ühekordse maksena hiljemalt 30.aprilliks või igakuise maksena 5€ /kuus. 
Mentorliikmeks on õppejõud või asutuse tipp-õendusjuht, kes lööb kaasa õenduse arendamisel, kuid ei oma ametiühingulist kaitsed ega saa taotleda  erinevaid hüvitisi.

Auliige liikmemaksu tasumise kohustusest vabastatud. 

Juriidisest isikust liikmed tasuvad liikmemaksu igal aastal hiljemalt 30.aprilliks vähemalt 250 eurot.
Juriidiline isik toetab EÕL põhikirjalisi eesmärke ning seega ka EÕL tegevust. Juriidiline liige saab EÕL listikirja, EÕ ajakirja, ühe tasuta koha aastakonverentsil ning logo kodulehel.

Kui kalendriaasta jooksul soodustatud korras liikmemaksu tasuva liikme staatus muutub, kehtivad talle muutunud staatuse kohustused alates järgnevast kuust staatuse muutmisest. 

Toodud liikmemaksud kehtivad alates 21.aprillist 2020.a.