Liikmemaks

 

Volikogu otsusega 8.detsembrist 2016.aastast on alates 01.01.2017 liikmemaks alljärgnev:

 1. töötav liige - tasub igakuist liikmemaksu põhitöökohal 1% brutopalgast;
 2. mittetöötav liige - tasub aastamaksu ühekordse maksena 10 €;
 3. mentorliige - tasub aastamaksu suuruses 60 €, mille võib tasuda ühekordse maksena või igakuise maksena 5 €/kuus;
 4. auliige - on liikmemaksu tasumise kohustusest vabastatud.

Ühekordsed (aasta)maksed tuleb tasuda igal kalendriaastal hiljemalt 31.märtsiks. Kui kalendriaasta jooksul soodustatud korras liikmemaksu tasuva liikme staatus muutub, kehtivad talle muutunud staatuse kohustused alates järgnevast kuust staatuse muutmisest. Kui kalendriaasta jooksul töötava liikme staatus muutub mittetöötavaks,  ei pea liige sel aastal liikmemaksu tasuma.

Eesti Õdede Liidu liikme määratlus alates 01.01.2017 aastast alljärgnevalt:

 1. Eesti Õdede Liidu põhikirja mõistes kuuluvad õendusvaldkonda kõik tervishoiuvaldkonnas töötavad ning kutset omavad
  isikud, kes on kuulunud EÕL kuni 30.detsembrini 2016.
 2. Alates 1.jaanuarist 2017.aastast võivad taotleda EÕL liikmeks saamist füüsilised isikud, kes jagavad EÕL eesmärke, väärtusi ja liikme kohustusi ning omavad kutsetunnistust ja/või diplomit või tunnistust  EÕL põhikirja mõistes õendusvaldkonnas,  alljärgnevatel kutse- või erialadel:
  2.1. õed, 
  2.2. ämmaemandad, 
  2.3. hooldustöötajad, 
  2.4. kõikide eelnimetatud kutse- või erialade õpilased ja üliõpilased,
  2.5. teistel tervishoiu – või  ligilähedastel erialadel töötavad isikud.

töötav liige  - kelleks on töölepingu alusel töötav õde sh osakondade õendusjuhid, töötav õpilane/üliõpilane, töötav pensionär;
mittetöötav liige  - kelleks võib olla ajutiselt mittetöötav liige, mittetöötav üliõpilane või pensionär
mentorliige  – kelleks on töötav isik, kes on iseendale tööandja või asutuse õendusjuht või tervishoiuvaldkonnaga seotud isik eelmises veerus punkt 2.5. alusel
auliige - EÕL pikaajaline liige ja kellele on omistatud auliikme staatus EÕL kongressil EÕL volikogu otsusega.