Koolitused

Eesti Õdede Liit korraldab koolitusi eelkõige oma liikmetele. Registreerumisel jälgi  pakutava koolituse sihtrühma, näiteks majasisestel koolitustel pole võimalik osaleda teistel liidu liikmetel ega mitteliikmetel. Üldjuhul on konverentsidel ja koolitustel võimalik osaleda ka mitteliikmetel, tasudes kuulutuses näidatud osalustasu. Populaarse koolituse korral, kus kohad täituvad kiiresti, on EÕLiidul õigus eelistada osalejatena liidu liikmeid mitteliikmetele.

Ühtlasi arvesta, et koolitusele registreerumisel, mis on liikmele tasuta või mitteliikmele tasuline -  võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel saadab  Eesti Õdede Liit Sulle tasumiseks koolitusarve. Vastav info on lisatud ka iga koolituse juurde.

2018 aastal toimuvad II poolaasta koolitused:

         27. august Seminar õendusõppejõududele,  Viljandi
         28.august Seminar õendusüliõpilaste seltsinguga

06. september AÜ koolitus
14.september Kolme piirkonna ühiskoolitus. Viljandi
18.september Põhja piirkonna koolitus "Toitumine ja ravimite koosmõju". Tallinn
28.september Psühhiaatriaõdede Seltsingu koolitus "Erinevad isiksused ja meeskonnatöö". Pärnu

4.oktoober LTKH sisekoolitus ja usaldusisiku valimine
20.oktoober Hambaravi õdede Seltsingu koolitus "Motiveeritud hambaravi õde". Tartu
25.oktoober Lasteõdede Seltsing "Vaktsineerimine"

15.november PERH sisekoolitus ja usaldusisiku valimine
22.-23.november Volikogu koosolek ja koolitus

 2018 aastal juba toimunud koolitused:

08.veebruar Ametiühingu usaldusisikute koolitus "Praktilised juhised usaldusisiku igapäevatöös ". Viljandis 
15. veebruar  Hooldustöötajate koolitus "Kutsestandardid ja kutse taotlemine" ja aastakoosolek. Pärnus
16. veebruar Hambaravi õdede koolitus. Pärnus 
22.veebruar Põhja piirkonna koolitus  " Tavasuhtluse kuldreeglid, enesekehtestamine, emotsioonidega toimetulek". Tallinn 
6.märts Pereõdede koolitus "Vaimne enesekaitse". 
15.märts Lõuna piirkonna koolitus "Õed ja seadusandlus". Tartu
21.märts EMO õdede koolitus "Ajukatastroof". Tallinn 
21.märts Piirkonna esimeeste ja aseesimeeste koolituspäev "Konflik ja selle lahendamine". Tallinn
27.märts Põhja piirkonna koolitus  "Meeste tervis".Tallinn
12.aprill Koduõdede  ja Neuroloogiaõdede Seltsingute koolituspäev "Insult". Tartu
18.aprill Põhja piirkonna koolitus "Naiste tervis". Tallinn
26.aprill Volikogu koolitus

11.mai Tallinna Lastehaigla sisekoolitus "Tervishoiutöötaja tervis" Tallinn
17.mai EÕL 95. konverents ja pidu TALLINN
25.mai Koolitus Ida Virumaa liikmetele.

Piirkondades toimuvate koolituste kohta saate lisainfot piirkonna esimehelt. Kui piirkonnas jääb vabu kohti koolitusele on võimalik ka väljaspoolt nimetatud piirkonda registreeruda koolitusele eelkõige otse piirkonna esimehega suheldes. Kodulehelt registreerudes jälgi kellele koolitus on suunatud!

Jälgi reklaami!