Koolitused

Eesti Õdede Liit korraldab koolitusi eelkõige oma liikmetele. Koolitusi korraldatakse nii kogu liikmekonnale konverentsidena, kui ka spetsiifilisele sihtgrupile. Näiteks seltsingu koolitustena.

Registreerumisel jälgi  pakutava koolituse sihtrühma ning teisi nõudeid. Ühtlasi arvesta, et liikmena koolitusele registreerumisel, mis on liikmele tasuta -  võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Väljaspoolt EÕL on võimalik osaleda koolitustel tervishoiutöötajatel vastavalt registreerumise kirjeldatud tingimustel. 

 2017 aastal planeeritud koolitused:

12.- 13.jaanuar Finantsjuhtimine ja eelarvestamine (sihtrühm piirkonna esimehed). Pärnu

19.- 20. jaanuar Tippjuhilt tippjuhile (valitud sihtrühm). Paide

03. märts Hooldustöötajate konverents "Öötöö ja selle mõju naise tervisele" Jõgeva

07. aprill Psühhiaatriõdede seltsingu koolitus "Siin- ja sealpool piiri"  Tartu

20. aprill  Erakorralise meditsiini õenduse koolitus "Punane trauma" Tartu

12. mai Õdede Päeva konverents. Tartu

6. juuni Pereõdede ja koduõdede ühine õppepäev. Tallinn

13. oktoober Hooldustöötajate õppepäev.

Lisaks korraldatakse koolitusi piirkondades, kus infot saate piirkonna esimehelt ning registreerumise avanemisel saadetakse piirkonna liikmetele vastav link.

Eesti Õdede Liidu koolitusele saab registreeruda otse kodulehel. Jälgi reklaami!