Koolitused

Eesti Õdede Liit korraldab koolitusi eelkõige oma liikmetele. Koolitusi korraldatakse nii kogu liikmekonnale konverentsidena, kui ka spetsiifilisele sihtgrupile. Näiteks seltsingu koolitustena.

Registreerumisel jälgi  pakutava koolituse sihtrühma ning teisi nõudeid. Ühtlasi arvesta, et liikmena koolitusele registreerumisel, mis on liikmele tasuta -  võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve. Väljaspoolt EÕL on võimalik osaleda koolitustel tervishoiutöötajatel vastavalt registreerumise kirjeldatud tingimustel. 

 2017 aastal planeeritud koolitused:

12.- 13.jaanuar Finantsjuhtimine ja eelarvestamine (sihtrühm piirkonna esimehed). Pärnu

19.- 20. jaanuar Tippjuhilt tippjuhile (valitud sihtrühm). Paide

03. märts Hooldustöötajate konverents "Öötöö ja selle mõju naise tervisele" Jõgeva

07. aprill Psühhiaatriõdede seltsingu koolitus "Siin- ja sealpool piiri"  Tartu

20. aprill  Erakorralise meditsiini õenduse koolitus "Punane trauma" Tartu

12. mai Õdede Päeva konverents. Tartu

6. juuni Pereõdede ja koduõdede ühine õppepäev. Tallinn

II poolaasta koolitused

17.-18.august Tippjuhilt tippjuhile (valitud sihtrühm). Narva Jõesuu

29. august Õppejõudude suvekool. Tallinn

12.september EÕL usaldusisiku koolitus. Tartus

15. september Kolme piirkonna (Viljandimaa, Pärnumaa, Saaremaa) ühiskoolitus. "Erakorralisus meis ja meie ümber" Kuressaare

3.oktoober Põhja piirkonna koolitus. Tallinn

10.oktoober EÕL usaldusisiku koolitus. Tallinn

12. oktoober Hooldustöötajate õppepäev. Pärnus

18.oktoober Lääne-Virumaa piirkonna koolitus "Dementse patsiendi abistamine". Rakveres

9.november Pärnumaa piirkonna koolitus "Multikultuurne teadlikkus". Pärnus

Piirkondades toimuvate koolituste kohta saate lisainfot piirkonna esimehelt. Kui piirkonnas jääb vabu kohti koolitusele on võimalik ka väljaspoolt nimetatud piirkonda registreeruda koolitusele eelkõige otse piirkonna esimehega suheldes. Kodulehelt registreerudes jälgi kellele koolitus on suunatud!

Jälgi reklaami!