TEADUSTÖÖ TUNNUSTAMISE AVALDUS

Üldandmed

Palun sisestage e-kirja aadress.
Palun sisestage kontakttelefon.

Teadustöö on usaldusväärne

- vastab sisuliselt ja vormiliselt teadustöö nõuetele *

- kasutatud uurimismetoodika ja tulemused on usaldusväärsed*

Teadustöö tulemusi on tutvustatud

- kirjalikult ajakirjas, kogumikus ja/või mujal paber- või elektronväljaandes (lisatud viide) *

- suulise või posterettekandega konverentsil (abstrakt ei ole avaldatud) *

- suulise või posterettekandega konverentsil (abstrakt on avaldatud, lisatud viide) *

- seminaril, koolitusel (lisatud tõend) *

- teabe- või infopäeval (lisatud tõend) *

- mujal (lisatud täpsustus, viited ja/või tõendid) *

Teadustööd on rakendatud arendustöös

- õendushariduses *

- õendusjuhtimises *

- õenduspraktikas *

- õendusteaduslikus uurimistöös *Eesti Õdede Liit. Estonian Nurses Union. Postiaadress: Koidu 20-34 Tallinn Harjumaa 10136 Eesti Meiliaadress: register@ena.ee