EÕL aitab õdedel inimesi aidata,
olles ühtaegu nii kutseorganisatsioon kui ka ametiühing. 

ÜHINE MEIEGA 

 

 EÕL MEENEPOOD
Avatud kõigile!
 

EÕL SISEVEEB
kui ei õnnestu siseneda, siis kirjuta
tarmo.sulg@ena.ee

 

Eesti Õdede Liit algatas palga- ja töötingimuste läbirääkimised

Eesti Õdede Liit saatis 25.juuni 2020 Haiglate Liidule, Kiirabi Liidule ja Perearstide Seltsile kollektiivlepingu läbirääkimiste projekti, milles soovib töötingimuste ja töötasu vastavusse viimist ning psühholoogilise toe võimaldamist õdedele, eriõdedele ja kutsega hooldustöötajatele. 

„Õed on hoidnud ületöö, stressi ja vaimse pinge hinnaga üleval Eesti tervishoiusüsteemi nii COVID-19 leviku ajal kui ka igapäevaselt. Suurt õdede puudust tervishoius soodustab praegune vähemotiveeriv tasustamissüsteem – töötasu ei ole kooskõlas pingutustega, mida õed oma tervise ja pereelu arvelt teevad,“ ütles Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus. 

Õdede ootus on, et öötöö tasu tõuseks järgmisel aastal 1,4-kordseks ja ülejärgmisel 1,5-kordseks. Nädalavahetuste eest ootavad õed 2021. aastal 1,3-kordset ja 2022. aastal 1,5-kordset töötasu. Patsiendid vajavad abi iga päev ja ööpäevaringselt, see tähendab, et õed töötavad ka öösel ja nädalavahetustel. Praegu saavad õed öötöö eest 1,3-kordset ja nädalavahetustel 1,1-kordset tasu. 

„Kuigi ükski rahaline tasu ei korva lapse sünnipäeva või vanaema juubeli ajal töötamist, looks see võrdsema olukorra erinevates asutustes töötavate õdede vahel ja motiveeriks õdesid jätkuvalt ka haiglatööle, kus on neid kõige enam puudu,“ selgitas Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus. Vastutusrikast tööd tegevate õdede läbipõlemine on nii Eestis kui ka kogu maailmas suureks probleemiks. COVID-19 haiguspuhangu ajal tuli selgelt välja õdede töö psühholoogiline keerukus. Olukorra parandamiseks soovitakse, et tööandjad võimaldaksid õdedele psühholoogilist nõustamist ja lisaks põhipuhkusele seitse lisapuhkuse päeva. 

„Õdede pädevus on viimastel aastakümnetel oluliselt kasvanud, ning on juurde toonud nii täiendavaid tööülesandeid kui ka üha rohkem vastutust. Praegune palk ei ole vastavuses tööülesannete, vastutuse, nädalavahetuste töö ja öiste valvetega. Esmakordselt taotleme tööandjatelt kõrgemat tasu eriõdedele, kellel on magistrikraad ja eriteadmised valdkonnast, millele nad on spetsialiseerunud,“ selgitas Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus palgaläbirääkimiste vajadust.

Õed taotlevad tunnipalga tõusu järgmisel aastal kaheksalt eurolt üheksa euro ja 40 sendini ning 2022. aastal kümne euro ja 40 sendini. Esmakordselt küsitakse kõrgemat palka eriõdedele, kelle tunnitasuks soovitakse järgmisel aastal üheksa eurot ja 90 senti, 2022. aastal 11 eurot. Hooldustöötajate viie-eurone tunnipalk võiks tõusta esmalt kuue euroni ning ülejärgmisel aastal kuue euro ja 60 sendini. 

Tervishoiutöötajate palkade alammäärad ja töötingimused pannakse paika kollektiivlepinguga tööandjate ja töötajate esindajate vahel. Tööandjaid esindavad Eesti Haiglate Liit, Eesti Kiirabi Liit ja Eesti Perearstide Selts. Eesti Õdede Liit esindab läbirääkimistel õdesid, eriõdesid ja kutsega hooldustöötajaid. Arste ja teisi tervishoiutöötajaid esindavad Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit. 

Koolitused toimuvad. Arvestatud on ruumi 50% täituvusega.
Kohapeal  käte des vahendid ja maskid.
Istuda hajutatult ning haigustunnustega mitte osaleda.

TERVISEÕENDUSE SELTSINGU KOOLITUS
1.oktoober 2020, Tallinnas
Kohad on täitunud!

VAIMSE TERVISE ÕENDUSE SELTSINGU KOOLITUS
9.oktoober 2020, Tallinnas
K
ohad on täitunud!

EÕL KONVERENTS
ROHKEM ÕDESID = TERVEM EESTI
24.november 2020, Tallinnas
KOHAD TÄITUNUD!
Sõltuvalt viirushaiguste levikust võib kohti lisanduda novembri alguses :)

 

 Eesti Õdede Liit ajakiri

2020 3

 

 

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga muutuvad planeeritud EÕL koolituste ajad. Jälgi infot kodulehel ning FB voos.
PÜSI   TERVE!
 
Eriolukorras on õed kõikjal eesliinil. Just seetõttu tegime valitsusele tulemusliku ettepaneku. Tanel Kiik: "Täiendavalt toetasime Eesti Arstide LiitEesti Tervishoiutöötajate Kutseliit ja Eesti Õdede Liit ettepanekut määrata tervishoiuvaldkonna töötajatele COVID-19 haigestumisel hüvitised pikaajalise töövõime vähenemise või kaotuse korral ja hüvitised pereliikmetele töötaja surma korral, eraldades vajalikud vahendid riigieelarvest. Töötame selleks välja vajalikud seadusemuudatused."
 
Lisaks tuleb vaadata ka edasi, suvi pole kaugel ning meie liikmed on mures - kes ja millal jaksab ära teha tänaseks tegemata plaanilise töö? Kirjutasime juhatusega mõtted ja murekohad Meditsiiniuudiste arvamuslooks 20.aprillil 2020.a. 

Lisaks on ka teisi, kes märkavad ning mõtlevad meiega kaasa, loe lisaks SIIT 

Õdede ja ämmaemandate aastal juhitakse tähelepanu õdede puudusele tervishoiusüsteemis

Eesti Õdede Liit kuulutas täna välja õdede ja ämmaemandate aasta Eestis. Maailma terviseorganisatsiooni poolt ellu kutsutud sündmusega juhitakse tähelepanu sellele, et praegu on Eestis täitmata umbes 500 õe töökohta. Eesti tervishoid vajaks aga tegelikult juurde umbes 4000 õde. Galerii: https://www.dropbox.com/sh/n9ty6j7vsw79tkh/AAB-dlgxigbfg7eWD5KcSCr0a?dl=0
Fotograaf: Meeli Küttim

Eesti Õdede Liidu juht Anneli Kannus kiitis tänasel õdede ja ämmaemandate aasta väljakuulutamisel töötavaid õdesid südikuse ja missioonitunde eest, viidates ühtlasi suurele läbipõlemisohule, mis õdede kannul käib. “Kuna süsteemis on õdesid puudu, töötavad õed rohkem kui täiskohaga või teevad palju ületunde. Seega ohverdatakse oma tervis ja heaolu, et patsientide tervise eest hoolitseda,” ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus õdede ja ämmaemandate aasta alguses.

Eestis töötab praegu umbes 8300 õde, kuid tervishoiusüsteemis on täitmata enam kui 500 töökohta. Vajadus õdede teenuste järele suureneb pidevalt ja õed on valmis võtma rohkem vastutust, aidates näiteks krooniliste haigete seisundit jälgida. Selleks, et kasvav vajadus täita, on seatud riiklikuks eesmärgiks suurendada õdede arvu nii, et tuhande elaniku kohta oleks üheksa õde. Sellest eesmärgist jääb praegu puudu umbes 4000 õde.

 “Õdede puuduse leevendamiseks on vaja suurendada koolitusmahte, mida praegu piirab nii kõrgkoolide vähene rahastamine kui ka praktikajuhendajate tasustamata jätmine riigi poolt. Õe õppest umbes poole moodustab praktika erinevates tervishoiuasutustes, kuid praktiseerivate õdede jaoks tähendab õendusüliõpilaste juhendamine tasustamata lisatööd, mida tehakse sageli üksnes missioonitundest. Ilma õenduspraktika juhendamise tasu õe väljaõppe kuludesse lisamata, ei tule lahendust ühiskonna kasvavale vajadusele õdede järele,” selgitas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Peaaegu kõik tervishoiuasutused on valmis kohe õdesid juurde palkama. Näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaigla oleks valmis täiendavalt tööle võtma 100 õde. Ida-Tallinna Keskhaiglas on puudu ligi 50 õde. Haigekassa hiljuti loodud teenus, millega luuakse hooldekodudesse õe koht, toob vajaduse ligi 200 õe järele.