Möödas on selle aasta  rahvusvahelise õdede päeva tähistamine, mis seekord oli kahenädalane. Alustasime erinevates tervishoiuasutustes, õnnitlesime kõrgkoole, esitasime ja tänasime Aasta Ema - Õde Mare't, õnnitlesime Aasta Õde - Merle't, külastasime veel erinevaid tervishoiuasutusi nii Saaremaal kui pealinnas ning lõpp-akord sai antud Lepaninal. Oli tegus ja tore kohtumiste aeg!

Põhitöö aga ei oota. Paralleelselt oleme maikuus tegutsenud nii koos meditsiinitudengitega kui kohtunud sotsiaalministriga. Laual olid ikka meie jaoks olulised teemad:

1.Tervisele tuleb sama palju tähelepanu pöörata kui haigusele. Inimeste õpetamine, kaasamine ja võimaluste loomine oma füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks ja edendamiseks on üks  tervishoiusüsteemi ülesannetest. Õed on selleks koolitatud ning valmis terviseedendusse veel rohkem panustama. 

2.Piiratud retseptiõiguste laiendamine suurendab turvalise teenuse pakkumise võimalusi patsiendile ning jaotab töökoormust arsti ja õe vahel mõistlikumalt. Asjakohane on määratleda õe - eriõe ning ka arsti - õdede vastutuse piirid.

3.Digivõimekus ja Euroopas tunnustatud ühtse õenduskeele juurutamine. Digilahendused toetavad ning võimaldavad efektiivsemalt kasutada tervishoiutöötajate tööaega ning teisi piiratud ressursse. Killustatus ja vähene koostöö uute IT lahenduste kasutuselevõtul ei anna piisavat efektiivsust. Toetame riigi suurema rolli võtmist uute digilahenduste testimisel ning valdkonna tervikliku arengu suunamisel.

Õendustegevuse dokumenteerimiseks on vajalik rakendada digitaliseeritult 3N, integreerides selle terviselukku. Euroopas tunnustatud ühtset õenduskeelt ning õendusdiagnoosimist toetav digitaliseeritud NANDA, NIC, NOC ehk 3N hõlbustab nii õe tegevuste dokumenteerimist kui ka andmete statistilist analüüsi, uuringuid ning riikide vahelist koostööd.

Õdede roll suureneb kogu Euroopa tervishoius ning aeg on ka Eesti õdede potentsiaali laiemalt ära kasutada. Jätkame igal rindel samade sõnumitega! Õed muudavad maailma. 

Eriõdede teema Vikerraadios

https://vikerraadio.err.ee/935137/huvitaja-oenduse-magistriope-puugihaigused-ja-nula/949796