Märts-aprill-mai on ikka kulgenud koolituste tähe all, nii ka sel korral. Regisreerumised on avatud mitmetele koolitustele. Õdede Päeva tähistamisele ehk SUVEKOOLI, mis toimub 18.-19.mai, algab registreerumine märtsi lõpus, aprilli alguses. 

Märtsis pühendume sotsiaalministeeriumiga koostöös õendusabi erialade määruse ja (eri)õdede piiratud retseptiõiguse laiendamisega seonduvatele aruteludele, dokumentide muudatustele.  EÕL juhatus kohtub uuendatud seltsingute esimeeste ja aseesimeestega, et sättida ühiseid tegevusi nii suurenenud ekspertide hulgaga kui ka väljaspool EÕL tegutsevate erialaühingutega. Rakendunud abivahendite väljakirjutamise õiguse kasutamiseks alustas märtsis sotsiaalkindlustusametis õdede pilootrühm abivahendite tõendi väljastamise koolitusega.

Eesti Õdede Liit, Eesti Õendusjuhtide Ühing ja Eesti Ämmaemandate Ühing on juba pool aastat vaikselt tegutsenud ning nüüd kutsume kokku Eesti Õenduse- ja Ämmaemanduse arengustrateegia 2021- 2030 juhtrühma. Aprillis on plaanis arengustrateegia töörühmade esimene kokkusaamine.

Aprillis toimub ka väga oluline EÕL volikogu, kus arutame esmaskordselt EÕL järgmiste põhikirjaliste muudatuste mõtteid. Suvekooli ajaks ootame juba Teie sisendit aprillis formuleerunud volikogu ja juhatuse mõtetele põhikirja muudatuste osas. Ühtlasi ootavad kõik õed ja hooldustöötajad ka palgatõusu ning lisapuhkuse päevi. Ühtlasi andke aga julgesti teada kui on küsimusi. Paar tööandjat, kes eelmisel aastal lisapuhkust ei andnud, on selleks aastaks lubanud lisapuhkust EÕL liikmetele anda!