Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

1. Haigekassa Ravijuhiste Nõukokogus
2. Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu komisjon
3. Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu
4. Haigekassa strateegilistes küsimustes nõuandev kogu
5. Tartu Ülikooli Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
6. Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu
7. Tallinna Tervishoiu rektoraati nõustav kogu
8. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
9. Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õppekavade nõukogudes
10. Sotsiaalministeeriumi (SoM) koolituskomisjon
11. Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud töörühmad - patsiendiohutus ja patsiendikindlustuse seadus
12. SoM Peremeditsiini IT nõukogu

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Eesti Õenduse- ja Ämmaemanduse arengustrateegia 2021 - 2030 väljatöötamine
 2. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon.
 3. Õe ja eriõe baaspädevuste kirjeldamine 
 4. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimus
 5. Ravijhendite töörühmad
 6. Hooldustöötaja kutsekomisjoni töö
 7. PAIK projekt
 8. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 9. NURED projekt
 10. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekt
 11. Hoolduskoordinaatori tegevus
 12. Palliatiivravi ja õendusteenus hooldekodus töörühmad
 13. Õe ja ämmaemanda konsesnsusleppe töörühm