Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

 1. Tartu Ülikooli Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
 2. Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu
 3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe õppekava nõukogu, rektoraadi nõuandev kogu
 4. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
 5. Eriõe magistriõppe nõukogu
 6. Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õppekavade nõukogudes
 7. Haigekassa Ravijuhiste Nõukokogus
 8. Kutsekoja Tervisevaldkonna Ekspertkogu
 9. Haigekassa strateegilistes küsimustes nõuandev kogu
 10. Sotsiaalministeeriumi (SM) koolituskomisjon
 11. Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm. SM

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon.
 2. Tervishoiuteenuste loetelu töörühm
 3. Õe ja eriõe miinimumkompetentside  kirjeldamine ja kutsestandardi küsimused
 4. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimus
 5. Õe kutse - ja erialade määruse uuendamine
 6. Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud töörühmad - patsiendiohutus
 7. PAIK projekt
 8. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 9. NURED projekt
 10. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekt