Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

1. Haigekassas

- ravijuhiste nõukogu
- tervishoiuteenuste loetelu komisjon
- nõukogule strateegilistes küsimustes nõuandev kogu 

2. Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogus

3. Tartu Ülikoolis

- Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
- õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu

4. Tervishoiu Kõrgkoolides

-  Tallinna rektoraati nõustav kogu
-  Tartu nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
-  Tartu ja Tallinna kutseõppe õppekavade nõukogudes


5. Sotsiaalministeeriumis:

- patsiendiohutus ja patsiendikindlustus
- peremeditsiini IT nõukogu
- hoolduse koordinatsiooni pilootprojekt
- koolituskomisjon
- haiglavõrgu arengukava juhtrühm
- upTIS juhtrühm
- vähiravi strateegia juhtrühm (SoM ja TAI)

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Eesti Õenduse- ja Ämmaemanduse arengustrateegia 2021 - 2030 väljatöötamine
 2. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon.
 3. Õe ja eriõe baaspädevuste kirjeldamine 
 4. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimused
 5. Ravijhendite töörühmad
 6. Hooldustöötaja kutsekomisjoni töö
 7. PAIK projekt
 8. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 9. NURED projekt
 10. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekt
 11. Hoolduskoordinaatori tegevus
 12. Palliatiivravi ja õendusteenus hooldekodus töörühmad
 13. Õe ja ämmaemanda konsensusleppe töörühm
 14. Eriõe teenuse hinnastamine ja õe teenuste ülevaatamine
 15. Kliiniliste auditite töörühm Haigekassas
 16. Abivahendite ja meditsiiniseadmete töörühmad