Teadustöö tunnustamine

Teadustööde tunnustamine toimub vastavalt EÕL Asjaajamiskorra Lisa 7. Tunnustamise kord alusel:

  • Tunnustamisele esitatud töö põhineb tervise ja heaolu valdkonnas aktuaalse nähtuse iseseisval uurimisel ja arendamisel, teadustöö on praktikasse rakendunud ja tulemusi on avalikult tutvustatud. 
  • Teadustööd saab tunnustamiseks esitada teadustöö autor, juhendaja või tulemuste rakendaja igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks täites Eesti Õdede Liidu kodulehel oleva elektroonilise avalduse. Töö esitaja tagab teadustöö kättesaadavuse täismahus.
  • Esitatud teadustöid hindab EÕL volikogu poolt kinnitatud 3-5 liikmeline EÕL teadustööde tunnustamise komisjon (edaspidi: komisjon), mille liikmete nimed avaldatakse EÕL kodulehel.
  • Eksperthinnangu saamiseks edastab komisjon tunnustamiseks esitatud teadustöö vähemalt kahele tervishoiu valdkonna eksperdile. Neilt küsitakse eksperthinnangut töö võimalikule rakendatavusele ja töö tulemuste rakendamisel tehtud tegevustele.
  • Komisjon hindab tulemuste aktuaalsuse, rakendatuse ja töö tutvustamise ulatust ning arvestab eksperthinnangut otsustamisel. 
  • Komisjoni otsustab konsensuslikult ning teeb ettepaneku EÕL volikogule teadustööde tunnustamiseks. 
  • Teadustööde tunnustus antakse EÕLi poolt üle iga-aastasel rahvusvahelise Õdede Päeva üritusel.

EÕL teadustööde tunnustamise komisjoni liikmed on: Gerli Liivet, Anneli Kannus, Kristi Rannus, Siret Läänelaid.

Teadustöö tunnustamiseks esita SIIN