Taotlemise eeldused

Eesti Õdede Liidu volikogu otsusega nr 4 8.detsembrist 2016.aastast  on alates 1.jaanuar 2017  pädevuse taotlemise hind

EÕL liikmele 40 eurot, kehtiv vaid, siis kui liikmel on vähemalt 6 kuud staaži ja liikmemaks on tasutud ning
mitteliikmele 100 eurot. 

Pädevuse hindamise taotluse vormistama asumisel loe tähelepanelikult läbi Eesti Õdede Liidu volikogu poolt 18.maist 2020.aastast kinnitatud dokumendid:

Lisa 1. Õe pädevuse eeldused ja tasemed

Lisa 2. Eriõe pädevuse eeldused ja tasemed

Lisa 3. Pädevuse hindamise komisjoni töökord

Lisa 4. Töö analüüsi vorm

Lisa 5. Taotleja koolituste ja tegevuste ülevaade  - vorm

Lisa 6. Arvestatud tegevuste maht täienduspunktides