EÕL ajakirjad

2020 aastal toimuvad muutused ajakirja sisus ja toimetuskolleegiumis! Jälgi infot.

Eesti Õdede Liit annab välja ajakirja EESTI ÕDE.   Ajakiri avaldab tervishoiutöötajate uurimistööde tulemusi, käsitleb õendusalaseid ja tervishoiukorralduslike probleeme, kirjutisi sündmustest, tähtpäevadest ning kajastab Eesti Õdede Liidu tegevust. Ajakiri on kättesaadav elektrooniliselt ning ka paberkandjal. Elektrooniliselt käesoleval kodulehel, valides vastava aasta, saad lugeda ka varasemaid ajakirju. Paberkandjal levib ajakiri piiratult ehk haiglates, tervishoiu kõrgkoolide raamatukogudes ja avalikes raamatukogudes, kust soovi korral on võimalik seda laenutada.

Eesti Õdede Liidu ajakirja toimetus on kinnitatud EÕL volikogu poolt: peatoimetaja Tatjana Oolo;  keeletoimetaja Merit Kuusk.
Toimetuskolleegium: Tiina Sildver-Kikas; Anneli Kannus; Margit Lenk Adusoo; Kadri Kööp

Artikleid ootame e-posti aadressitel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.ja/või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Artikli võite edastada sõltumata ajakirja ilmumisajast. 

Artikli autor vastutab artikli sisu õigsuse eest. Vormistuslik info artikli esitajale: 

  1. Artikkel kirjutatakse eesti keeles, järgides õigekirja reegleid, maksimaalselt 5400 tähemärki.
  2. Pealkiri kajastab kirjutise sisu.
  3. Sisu ülesehitus loogiline, selget ja üheselt mõistetav. Teksti võib liigendada alapealkirjadega, et hõlbustada teema käsitlust ja teksti mõistmist. Sissejuhatus on lühike ja konkreetne, tutvustades käsitletavat teemat ning tekitades huvi. Kirjandusallikate kasutamisel tuleb neile viidata kasutades autori nime ja ilmumisaastat, näiteks (Alsulami jt 2013). Arutelu osas tuleb selgitada ja põhjenda autori seisukohti ning rõhutada tähtsaimat, mida soovitakse lugejale öelda.
  4. Kasutatud kirjandus ja elektroonilised allikad esitatakse tähestikulises järjekorras. 

Raamatud: autori(te) perekonnanimi, initsiaalid, raamatu ilmumisaasta, pealkiri, väljaandmise koht.
Näiteks: Mustajoki, P., Kaukua, J. (2005). Patsiendi 100 sagedasemat uuringut. Tallinn: AS Medicina.
Ajakirjad: autori(te) perekonnanimi, initsiaalid, artikli ilmumisaasta, pealkiri, ajakirja nimi, number, artikli esimese ja viimase lehekülje number. Näiteks: Cottney, A., Inne, J. (2015). Medication-administration errors in an urban mentaal health hospital: Adirect observation study. Interntaional Journal of Mental Health Nursing, 24: 65–74.
Elektroonilised allikad: autori(te) perekonnanimi, initsiaalid, kirjutise ilmumisaasta, pealkiri, elektrooniline aadress, selle vaatamise kuupäev.  Näiteks: Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord (RTL 2008, 80, 115; 27.09.2008). https://www.riigiteataja.ee/akt/107072011002(27.12.2016).

5. Tabel, joonis ja joonealune märkus paigutatakse teksti sisse sidusalt tekstiga. Allkiri joonise alla ja tabeli kohale. Joonise ja tabeli võib esitada eraldi dokumendina artikliga ühiselt.  
6. Oodatud on  artikli sisu illustreerivad fotod koos pildiallkirjaga/viitega.
7. Autori(te) andmetes esitada täisnimi, haridustase/teaduskraad, amet ja töökoht koos kontaktandmetega (telefon, e-posti aadress). Lisaks palume saata eraldi failis autori foto.

NB! Artiklit edastades annate toimetusele õiguse artiklit vajadusel lühendada. Üldjuhul lühendatud artikleid uuesti autorile läbivaatamiseks  ei saadeta. Vajadusel võetakse autori(te)ga ühendust sisu täpsustamiseks.

Toimetuskolleegiumil on õigus saadetud artikleid  avaldada või mitte avaldada.