Varasemad arengudokumendid

Eesti Õdede Liidu eestvedamisel ja koostöös Sotsiaalministeeriumi või Haigekassaga on valminud alljärgnevad arengukavad:

  1. Koolituse arengukava 2002 - 2015

  2. Õdede erialase koolituse põhimõtted 2003 - 2015

    Kaks esimesena nimetatud arengukava on olnud aluseks tervishoiu kõrgkoolidele koolituse väljatöötamisel ning eriõe staatus on võimaldanud kujundada õdede iseseisvate teenuste pakkumise. 2016 aastal valmis Eesti Õdede Liidu eestvedamisel Õe ambulatoorse vastuvõtu tegevusjuhend. Aastat 2017 jätkub õe miinimumkompetentside kaardistamine, et jõuda eriõe kompetentside kirjeldamiseni. Täpsustamist vajab perspektiivis kes on eriõde, et järgmistel kollektiivlepingu läbirääkimistel kehtestada õe ja eriõe miinimtunnitasu erinevalt.

  3. Õendusala arengukava 2002 - 2015
    Oli sisendiks õenduse- ja ämmaemanduse riikliku arengustrateegia väljatöötamiseks.