Dokumendid tervishoius

Siit leiad EÕL poolt koostatud ja/või volikogus heaks kiidetud dokumendid, mida võtta aluseks nii oma tegevuse korraldamisel tervishoiusüsteemis kui ka õppeasutustes.

EÕL volikogu poolt 27.aprillil 2018.aastal kinnitatud dokument ÕE BAASPÄDEVUSED

EÕL volikogu poolt 27.august 2020.aastal kinnitatud dokument ERIÕE BAASPÄDEVUSED

Soovituslikud ametinimetused tervishoiu valdkonnas: Tervishoiu valdkonna soovituslikud ametinimetused

Soovituslik tegevusjuhend õe ambulatoorsete vastuvõttudega seonduvalt

Eesti väljatöötatud, tervishoiutöötajale suunatud ravijuhendid ning  patsiendijuhendid.

Rahvusvahelise Õdede Nõukogu eetikakoodeks õdedele (ICN dokumendi alusel eestikeelne versioon) 2005  

Huvitavat lisamaterjali eelkõige õdedele, kuid ka teistele tervishoiutöötajatele leiad 3N ehk NANDA, NIC, NOC Eesti kodulehelt

 Koostöös Õdede Liiduga valminud dokumendid:

1. Koduõenduse tegevusjuhend 2015

2. Koduõendusloo juhend
Koduõendusloo vorm
Haavandi leht (Koduõendusloo vormi lisa)
Protseduuride leht (Koduõendusloovormi lisa)

3. Kooliõenduse tegevusjuhend 2020 

4. Õendushoolduse osutamise nõuded

5. Õpilase seksuaaltervis

6. Õpilastel esinevad rühihäired - avastamine ja ennetamine koolitervishoius (eesti keeles)
    Õpilastel esinevad rühihäired - avastamine ja ennetamine koolitervishoius (vene keeles)

7. Õpilase kehakaal, selle psühholoogilised aspektid ning toitumis ja liikumisnõustamine