ASTU LIIKMEKS

Esita avaldus Eesti Õdede Liitu astumiseks  SIIT 

Eesti Õdede Liidus on täna pea 4000 südikat, toredat ja teotahtelist õde ning hooldustöötajat. Koos oleme tugevamad, saame üksteist toetada ja üksteiselt õppida. Samuti oleme ühiselt tugevamad läbirääkijad olulistes küsimustes, nagu õdede töötingimused ja õdede arv. 

Õdede liitu kuuludes:

  • Saad osa kvaliteetsest koolitustest ning mõistliku omaosalusega koolitusreisidest, kus teineteiselt õppida ja vastastikku parimaid praktikaid jagada.
  • Saad kaasa lüüa nii tervishoiuvaldkonna kui ka oma eriala arendamises, olla ekspert või saada teistelt eriala ekspertidelt tuge. 
  • Võid olla kindel, et sinu eest seistakse, et su õigused ja vastutus oleksid selged, seadus laseks Sind teha parimal viisil oma tööd patsientide aitamisel.
  • Saad abi tööalaste murede lahendamisel, nõustamist kutsetöö ja tööõiguste küsimustes nii piirkonna juhilt kui ka vajadusel meie juristilt. Sinu palga- ja töötingimusi kaitseb kollektiivleping. 
  • Saad õendusvaldkonna kohta värsket teavet nii Eesti Õe ajakirja, Facebooki voo, siseveebi kui ka liikmete listikirjadest. 
  • Saad siseveebi kaudu infot, vajalikke materjale ja tööpakkumisi. Vajadusel pakume ka erakorralist toetust ja haigushüvitist. Lisaks toetame koolitushüvitisega.
  • Saad pingeid maandada motivatsiooniüritustel koos kolleegidega üle kogu Eesti. 

Kõik sõltub loomulikult Sinust endast – kui soovid, saad kaasa rääkida õenduse tuleviku arendamisel, kuid võid ka nautida liikmesoodustust erinevaid spaasid ja spordiklubisid külastades või koguda elamusi meie ühisüritustel. Mida rohkem ise panustad, seda rohkem ka saad. 

Õdede liitu kuulumiseks tuleb täita EÕL põhikirja, austada oma tööd ja kolleege ning maksta liikmemaksu. Liikmemaks läheb valdkonna arendamiseks ja sinu kaitseks. Eelarve tulude ja kulude ülevaade on kõigile liikmetele kättesaadav meie siseveebis.

Eesti Õdede Liidu liikmeks on oodatud õed, eriõed, hooldustöötajad ja nende erialade (üli)õpilased, kes jagavad meie eesmärke ja väärtusi. EÕL liige võib kuuluda väljaspool EÕL tegutsevatesse kutse- ja erialaliitudesse omal vabal valikul. Iga EÕL liige saab kuuluda ühte EÕL seltsingusse, mille kohta tehakse märge liikmeregistrisse.

Kirjeldatud liikmete õigused ja kohustused tuginevad Eesti Õdede Liidu põhikirjale.