Arengustrateegia 2021-2030

ÜHISED SAMMUD TERVISENI

Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2021–2030 on kolmas kahe kutseala strateegiline kokkuleppe, millele eelnesid

„Eesti õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia 1999–2010 ning

“Kaheksa sammu inimese tervise heaks. Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011–2020“.

Uue arengustrateegia ettevalmistus algas eelmise strateegiaperioodi tulemuste kokkuvõt- mise ja hindamisega, millest selgusid positiivsed trendid ja olulised probleemid (vt lk 5–8). Seejärel otsustasid Eesti Õdede Liit (EÕL), Eesti Õendusjuhtide Ühing (EÕJÜ) ning Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) koostada käesoleva arengustrateegia, mille aluseks on neli õenduse ja ämmaemanduse valdkonda: praktika, juhtimine, haridus ja teadus.

Arengustrateegiat tervikuna saad lugeda ja allalaadida SIIT