Eesmärk

Sihtrühm: õendusüliõpilased, EÕL liikmed
Eesmärk: Koolituse eesmärk on arutada ning panna paika ühine tegevusplaan õendusüliõpilaste seltsingule tegutsemiseks 2018/2019 õppeaastal, et liita tegusamad õendusüliõpilased. 
Koolituse maht: 6 tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

10.30 – 11.00             Kogunemine ja registreerimine
11.00 -  13.15             PR ja kuidas seda tehakse?  Ettekanne ja plaani arutelu. Jaanika Palm 
13.15 – 14.00             Arstiteaduskonna üliõpilaste ettekanne ja arutelu. 

14.00 – 15.00             Tõhus lõunapaus värskes õhus                    

15.00 – 16.00             EÕL õendusüliõpilaste seltsingu 2018/2019 tegevuskava kinnitamine sh PR tegevused
16.00 – 18.00             Ühistegevused meeskonnavaimu ergutamiseks seiklusraja läbimine

Osavõtutasu

Koolituse maksumus 75 eurot, EÕL liikmetele  ja kutsutud külalistele tasuta.

Lisainfo ensa@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektrooniline tõend, mis  edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.eeenne 18.08.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

REGISTREERU

PR – mis imeloom ja kuidas enda teenistusse rakendada?

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Valma seikluspark

Järveveere 4, Valma, 70121 Viljandi maakond

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001