Eesmärk

Sihtrühm: EÕL usaldusisikud (kuni 40 osalejat)

Eesmärk: Oskab oma töös usaldusisikuna kollektiivlepingu sõlmimisel kaasa rääkida. Töötajate usaldusisik teab seadusandlusest tulenevaid maksumuudatusi.

Koolituse maht: 7 tundi

Koolituskoht: Hotell Centrum, Tallinna 24, Viljandi, III korruse konverentsisaal

Koolitaja: Tiia Tammeleht, EMSA õigusbüroo

PÄEVAKAVA

Päevakava

Koolitaja: Tiia Tammeleht, EMSA õigusbüroo

10.30-11.00 Kogunemine, hommikukohv

11.00-13.15 Kollektiivlepingute sõlmimine

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 16.15 Seadusandlusest tulenevad maksumuudatused

16.15 – 16.30 Jalasirutus

16.30 – 17.15 Arutelu

Osalustasu

Koolituse osalustasu on 80 eurot. EÕL liikmetele tasuta. Registreerimislink kodulehel www.ena.ee. kuni 29.jaanuarini või kohtade täitumiseni. Lisainfo: linda.jurisson@ena.ee; +3756256004 NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatele, kelle on täidetud kõik kohustused EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. hiljemalt kahe kuu möödudes. Tunnistused edastatakse osalejale tema poolt märgitud meiliaadressil.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 01.02.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmetele.

REGISTREERU

PRAKTILISED JUHISED IGAPÄEVATÖÖS USALDUSISIKUTELE

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Hotell Centrum, Tallinna 24, Viljandi, III korruse konverentsisaal

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001