Eesmärk

Sihtrühm:EÕL Pärnumaa piirkonda kuuluvad liikmed (kuni 65 osalejat)

Eesmärk:Kutsevaldkonna arendamine läbi teadmiste suurendamise. Koolitus keskendub personali kokkupuutele raskesti haige ja sureva inimesega ning tema perekonnaga, annab teadmisi oma elust loobuva inimese protsessidest ja toimuva mõjust raskelt haige peredünaamikale. Aitab mõista oma elust loobuva inimese ja tema lähedaste maailma ning nende käitumist, õpetab abistavale personalile tõhusamaid suhtlusviise, annab toetavate käitumiste juhiseid, aitab läbi mõtelda abistava ameti tegevuse piire ning teadvustada enese jaksamist toetavaid vahendeid ja nende kasutamise võimalusi. 

Koolituse viib läbi hingehoidja, pereterapeut Naatan Haamer

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

09.00 – 09.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv 

09.30 – 09.45 Koolituspäeva avamine. EÕL juhatuse tervitus Pärnumaa piirkonna liikmetele

09.45 – 11.15 Surma ja suremisega seotud hoiakud ja nende kujunemine.
                       
Suhtlemine parandamatu haige või sureva inimesega. Oma elust loobumise
                       protsessi dünaamika. Oma elu kokkuvõtva inimese olukord ja vajadused

11.15 – 11.25 Jalasirutus

11.25 – 12.55 Elust loobumise protsessi mõju peresuhetele ja abistavale personalile

                       Kuidas saab meditsiiniline ja hoolduspersonal toetada enda elu leinavat inimest

                       Surnuga seotud käitumisjuhised ja põhihoiakud. Raskelt haige perekonnaga suhtlemine

12.55 – 13.30 LÕUNA

13.30 – 15.00 Surnu lähedastega suhtlemine. Mis on kriis ja kuidas see väljendub

                       Käitumine kriisis inimesega ja tema toetamine

                       Abistava personali toimetuleku võimalused emotsionaalselt keerukate 

                       olukordadega ja enese taastamise võimalused.

15.00 – 16.00 EÕL Pärnumaa piirkonna aastakoosolek

Osalustasu

Koolituse osalustasu 72 eurot, EÕL liikmetele tasuta.  

Registreerimine avatud www.ena.ee Lisainfo: piret.lillemaa@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.  Osalejatele, kellel on täidetud kõik EÕL  liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tõendid. Tõend edastatakse osalejale tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu jooksul koolituse toimumisest.  

REGISTREERU

SURMA JA LEINA TEEMADEGA TOIMETULEK ABISTAVAS AMETIS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Koolituskoht: SA Pärnu Haigla, Ristiku 1, II korrus, konverentsisaal, ruum  AD214

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001