Eesmärk

Sihtrühm: EÕL Põhja piirkonna liikmed (kuni 100 osalejat)

Eesmärk: Tõsta tervishoiutöötajate teadlikkust meeste tervise osas.

Koolituse maht: 4 tundi

PÄEVAKAVA

Päevakava

Moderaator: Taivi Kaljola

Lektor Dr Gennadi Timberg, LTKH

 

12.30- 13.00 Kogunemine, registreerimine, kohvilaud

13.00- 14.30 Meeste tervis

14.30- 14.45 jalasirutus

14.45- 16.15 koolitus jätkub

Osalustasu

Koolituse osalustasu 100 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

Registreerimine kodulehel www.ena.ee kuni 21.03.2018 või kohtade täitumiseni. Lisainfo tiina.maltsev@gmail.com. 
NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.
Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tunnistused edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.
Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 24.03.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

 

REGISTREERU

MEESTE TERVIS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, Seewaldi klubi, Paldiski mnt 52, Tallinn

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001