Eesmärk

Sihtrühm: tervishoiu kõrgkoolide ja ülikooli õendusõppejõud  

Eesmärk: Koolituse eesmärk on Eestis läbiviidavate uuringute, projektide ja uurimiuste tulemusel saadud teade laiem levik.  Anda sisend EÕL teadustööde tunnustamise korra uuendamisse.
Koolituse maht: 7 tundi

 

PÄEVAKAVA

Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.30-11.00 Millist uurimis- ja arendustööd õenduses tehakse ülikoolis ?  Ere Uibu
11.00-11.30 Millist uurimis- ja arendustööd õenduses tehakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis?  
Kristi Puusepp, õenduse õppetooli juhataja

11.30-11.40   Sirutuspaus
11.40-12.10 Millist uurimis- ja arendustööd õenduses tehakse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis? 
Saima Hinno, õenduse- ja ämmaemanduse õppekava juht

12.10-13.15    Mida tehakse EFNis ja mida ootab EÕL. Gerli Liivet, EÕL asepresident

13.15-14.15     Lõuna
14.15-15.30     Rühmatöö, arutelu ja sisendid EÕL teadustööde tunnustamise korda. Anneli Kannus, EÕL president

15.30 – 16.30  Eksursioon Ugalas

 

Osavõtutasu

Seminari maksumus ühele osalejale 75 eurot. Lisainfo juhatus@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel,  kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektrooniline tõend, mis  edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 18.08.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral  väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

REGISTREERU

UURIMISTÖÖ TULEMUSED MASSIDESSE

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Ugala teater Vaksali 7, Viljandi, 71011 Viljandi 

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001