Eesmärk

Sihtrühm:EÕL liikmed ja kutsutud külalised

Eesmärk:Tähistada rahvusvahelist õdede päeva koos EÕL 95.aastapäevaga, jagades tõenduspõhist informatsiooni õendusest ja õenduse arengust Eestis.
Koolituse maht: 8 tundi
Koolituskoht: Swisshotel Tallinn

PÄEVAKAVA

Päevakava

Päevakava*: 
09.30 - 10.00    Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.00 - 10.30    Meeskonnas on tähtis iga lüli.  Urmas Sule Eesti Haiglate Liit  
10.30 -  11.00   Ainsad kes suudavad tervishoidu muuta, on õed. Anneli Kannus EÕL 
11.00 - 11.30    ICN 2018 – Tervis on inimõigus. Gerli Liivet EÕL 
11.30 - 11.40    SIRUTUSHARJUTUS konverentsi moderaatorilt
11.40 - 12.10 Elanikkonna vananemisega kasvab õendusabi vajadus. Rain Laane  Haigekassa
12.10 - 12.40     Õdedest registri vaates.  Merike Jürilo  Terviseamet
12.40 -  13.00    EÕL aasta õde ja EÕL aasta tegu väljakuulutamine
                          Õendusteaduslike uurimistööde tunnustamine
13.00 – 14.15 LÕUNA

Paralleelsessioonid
Ajakava EÕL: Eesti Õdede Liit 1923 - 2018 TÜ õendusteaduse õppetool:Tõendid praktikasse, väärtustades kogemus
14.15 – 14.35 Muutuste algus õenduses. Ilve-Teisi Remmel Avamine ja õppetooli ning õppekava tutvustusEre Uibu
14.35 – 14.55 Kolm kollast transporditöölist, kaks õde ja üks viltuse nokamütsiga raudteelane.  Ester Öpik

Meeste kogemused perekeskse sünnitusabiga – kvalitatiivne uurimus LääneTallinna Keskhaigla ja Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonnas

Käthlin Vahtel
14.55 -  15.15

Miks on EÕL vajalik?

Reet Urban

Lapsevanemate tajutud vanemlik kompetentsus kaheaastase lapse heaolu tagamisel – PSOC hindamisvahendi alusel

Janne Kommusaar
15.15 – 15.30 SIRUTUSPAUS

Oma kogemusest! – õppetooli vilistlane

Gerli Liivet

15.30 – 15.50 Killukesi õendusajaloost Eesti Tervishoiu Muuseumi kogude näitel. Merike Metsala-Niglas Patsientide kogemused ja vajadused seoses elustiili nõustamisega perearstikeskustes Kadri Kööp
15.50 – 16.10 Parimad palad liikmetelt.  Esitavad Tiina Sildver – Kikas ja Gerli Liivet

Keemiaravi saavate patsientide kogemus suhelda tervishoiutöötajaga täiendavast ja alternatiivmeditsiinist ning asjakohase nõustamise vajadus – kvalitatiivne uuring 

Elina Müürsepp

16.10 – 16.40 Tulevik on õdede päralt. EÕL Õendusüliõpilaste Seltsing Kuula üliõpilast!– õppetooli õendusjuhtimise eriala üliõpilaste etteaste
16.40 - 17.00 Töötoa ja päeva kokkuvõte

Kokkuvõte, küsimused ja diskussioon, mida juhivad õppetooli assistendid

 

Osalustasu

Konverentsi osalustasu 175 eurot. EÕL liikmetele tasuta.

PÄEV JÄTKUB PEOGA VENUS CLUBIS, algus kell 18.30 ja lõpp kell 23. PEO OSAVÕTUTASU 7 eurot tuleb tasuda EÕL arveldusarvele. Piirkondadest tellitud bussid lahkuvad peale peo lõppu.

Registreerimine www.ena.ee kuni 7.maini või kuni kohti jätkub. Lisainfo juhatus@ena.ee

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatel, kellel on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused. Tunnistused edastatakse osalejatele tema poolt registreeritud märgitud meiliaadressil hiljemalt kahe kuu möödudes peale koolituse toimumist. Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 10.mai 2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmele.

*EÕL võib teha päevakavas muudatusi

REGISTREERU

TERVIS KUI INIMÕIGUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

Swisshotel

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001