Eesmärk

Sihtrühm: EÕL kuuluvad hooldustöötajad (kuni 120 osalejat)

Eesmärk: Tõsta hooldustöötajate teadlikkust kutsestandartist, seadusandlusest, edasiõppimisvõimalustest ja kutse taotlemisest. Anda ülevaade hooldustöötajate seltsingu toimetustest, valida uus seltsingu juhtkond.

Koolitustundide maht: 5 tundi

PÄEVAKAVA

PÄEVAKAVA

Moderaator: Madeann Alamets

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv, valimissedelite jagamine
10.30-10.45 Sissejuhatus, Madeann Alamets EÕL Hooldustöötajate seltsingu esimees.
10.45-11.30 Hooldustöötaja kutsestandard, seadusandlus, kutsestandardi taotlemine. Jaanika Luus Hooldustöötajate kutsekomisjoni liige ja Maarika Kärp hooldustöötaja kutsete kutsekomisjoni koordinaator
11.30-12.15 Hoolduskindlustus, Maarika Kurrikoff, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Tartu Maavalitsus
12.15-13.00 EÕL ülevaade 2017 tegevustest ja 2018 aasta plaanidest, EÕL juhatus
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.45 Aastakoosolek. Madeann Alamets EÕL Hooldustöötajate seltsingu esimees.
14.45-15.15 Meeleolukas vahepala. Nõianeitsid
15.15-16.00 Aasta Hooldustöötaja väljakuulutamine. Seltsingu esimehe ja aseesimeeste valimistulemused.

Osalustasu

Koolituse osalustasu 62 eurot. EÕL liikmetele tasuta. Registreerimine EÕL kodulehel www.ena.ee kuni 1.02.2018 või kohtade täitumiseni.

NB! Registreerimisel võtad kohustuse osaleda. Võetud kohustuse mittetäitmisel on Eesti Õdede Liidul õigus saata Sulle tasumiseks koolitusarve.

Osalejatele, kelle on täidetud kõik EÕL liikme kohustused ning kes osalevad koolitusel täismahus, väljastatakse elektroonilised tunnistused hiljemalt kahe kuu möödudes. Tunnistused edastatakse osalejale tema poolt registreerumisel märgitud meiliaadressil.

Mitteosalemisest teavitada info@ena.ee enne 10.02.2018. Hilisemal teavitamisel või teavitamata jätmisel või kohale mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele k.a. EÕL liikmetele.

REGISTREERU

KUTSESTANDARD JA HOOLDUSKINDLUSTUS

GET A QUOTE NOW

ASUKOHT

SA Pärnu Haigla, Ristiku 1, II korrus, konverentsisaal, ruum AD214

© 2016 ENA Koidu 20-34 Tallinn 10136 e-post: info[at]ena.ee SEB IBAN: EE671010052031980001