Oleme tegusalt tegutsenud. Andsime sisendi nii rahvatervise arengukavva kui panustame  haigekassa arengukava arendamisse ning mõlema olulise dokumendiga töö jätkub. Jätkame koostööd nii 3N rakendamise toetamisel kui erinevate määruste muudatustesse sisendi andmist. Mitme uue töörühma käivitamine haigekassas on toimunud EÕL kaasamisega, seega muutub meie jaoks üha olulisemaks erinevate valdkondade õdedega koostöö tegemine.
 
Jätkame õendusõppejõudude, õendusjuhtide ja õendusüliõpilastega koostööd. Valmistame lõplikult ette EÕL Seltsingute ümberkorraldamise, et toetada õenduse arengut Eestis, tervishoiu kõrgkoolide magistriõpet ning eriõe mõiste ja vastutuse juurutamist. Oleme jõudnud faasi, kus võime rahulikult öelda "me teame mida ja miks me teeme", oleme tunnustatud rahvusvaheliselt ning kasvanud Eesti siseselt. Meie tegevus mõjutab Eesti tervishoidu juba täna ning veelgi rohkem tulevikku vaadates. Oleme julgemad, sest oleme targemaks saanud. Võime uhkusega öelda, et Eesti Õdede Liit on oluline Eesti tervishoiu suunaja. Meie seisame inimese tervise ja võimaliku parima tervise säilitamise eest!
 
EÕL 95.aastapäeva konverentsi materjalid on kättesaadavad siinsamas kodulehel http://www.ena.ee/index.php/koolitused/konverentsid
 
Järgmine volikogu koosolek toimub 24.augustil 2018.a. Kui sul on mõtteid, muresid või ideid, siis kirjuta meile