Eesti Õdede Liidul on hea meel teatada, et kuni 31.jaanuarini 2019 aastal ootab EÕL teadustööde tunnustamise komisjon kandidaatide elektroonilisi avaldusi. Vastavalt EÕL volikogu novembris vastu võetud otsusele, oleme muutnud tunnustuse saamise korda ning sellest aastast saab teadustööd tunnustamiseks esitada teadustöö autor, juhendaja või tulemuste rakendaja. Tunnustamisele esitatud töö peab põhinema tervise ja heaolu valdkonna aktuaalse nähtuse iseseisval uurimisel ja teaduspõhiste suuniste tutvustamisel ja/või rakendamisel kutse- ja erialases arendustöös. Esitatud teadustöid hindab EÕL volikogu poolt kinnitatud 4-liikmeline EÕL teadustööde tunnustamise komisjon ning sellest lähtuvalt teeb komisjon ettepaneku EÕL volikogule teadustööde tunnustamiseks. Teadustööde tunnustus antakse EÕLi poolt üle iga-aastasel rahvusvahelise Õdede Päeva üritusel.

Kui tead kolleegi, kes on panustanud teadustööga kutsevaldkonna arendamisse või oled ise kutsevaldkonda arendamas tuginedes oma teadustööle, siis esita avaldus, et hea töö saaks tunnustatud.

Rohkem infot teadustööde tunnustamise kohta saad lugeda http://www.ena.ee/index.php/teadustoeoe-tunnustamine .