Esmakordselt hakkavad õed ja hooldustöötajad saama lisatasu nädalavahetuse ja öötöö eest. Alates järgmise aasta 1. aprillist on õdede tunnitasu öösel, ajavahemikus kell 22.00-06.00, 5% kõrgem. Nädalavahetusel töötamise tunnitasu suureneb 10% alates 1. aprillist 2020. aastal.

„Tervishoius on ööpäevaringne töö patsientide eest hoolitsemiseks hädavajalik. Samas on öötöö vaimselt ja füüsiliselt äärmiselt kurnav ning peab olema tööde puhul, kus öötööd ei ole võimalik vältida, vääriliselt tasutud. Saavutatud kokkulepe on selge märk, et Eestis on hakatud tervishoiutöötajate tööd senisest enam väärtustama,“ selgitas Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet.

Samuti lepiti kollektiivlepingus kokku, et tervishoiutöötajal on õigus saada lisaks põhipuhkusele 5-7 kalendripäeva tasulist lisapuhkust aastas. See on kaks lisapuhkuse päeva rohkem kui seni.

Õed ja hooldustöötajad on arvukaim tervishoiusüsteemis töötav jõud, kellega patsiendid kõige enam vahetult ja intensiivselt kokku puutuvad ning seetõttu on oluline paremate töötingimuste pakkumisega ennetada õdede ja hooldustöötajate läbipõlemist,“ rääkis Gerli Liivet.

Eesti Õdede Liit hindab läbirääkimistel saavutatud kokkuleppeid tervishoiu kvaliteedi jätkusuutlikuse tagamise seisukohalt oluliseks, sest need toetavad õdede ja hooldustöötajate vaimset tervist, vähendavad töötajate läbipõlemist ja suurendavad tööga rahulolu.

„Tunnustame Eesti Haigekassat, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haiglate Liitu, et leiti võimalused panustada tervishoiutöötajate töötingimuste parendamisse ning täname Eesti Artside Liitu ja Eesti Tervishoiu Kutseliitu konstruktiivse ja tulemusliku koostöö eest,“ ütles Gerli Liivet.

47023761 289764588357409 8033002982977044480 n

  30.11.2018 Kollektiivkokkuleppe leiad siit