Eriõe temaatika sai alguse 2006 aastal ühe EU projekti käivitamisest ning õppeprogrammi väljatöötamisest.
Tänaseks on jõutud nii kaugele, et tervishoiu kõrgkoolid taotlevad eriõe magsitriõppe käivitamiseks luba ning Eesti Õdede Liit on esitanud Sotsiaalministeeriumile ettepaneku "Õendusabi erialade loetelu" määruse uuendamiseks.

Oleme Eestis ümber korraldanud arstlikud kiirabid õe brigaadideks, pereõe iseseisvad vastuvõtud on muutunud patsientide jaoks igapäevaseks, koduõe visiitide vajaduse tõus jätkub. Tänase 3.5 aastase kõrgharidusega õde saab tervishoiusüsteemis praktiliselt kõikjal töötada ning õde võib elu jooksul mitmeid kordi ümber spetsialiseeruda. Kuna õdede iseseisvate vastuvõttude ning iseseisvate teenuste hulk kasvab juba mitmel aastat hüppeliselt ning areng jätkub, siis on hädavajalik korrastada nii terminoloogiat kui seadusandlust.

EÕL esitatud ettepanek on avalik ja kättesaadav siit