Juubeliaastal tuleb tegus. Jaanuaris lõpetame eelmisel aastal alustatud tegevusi, volikogu on kinnitamas meie tegevuskava ja eelarvet ning koolitused algavad sel aastal juba veebruarist. Esimesed registreerumised on avatud. Koolituskalender veel täieneb, kuid juba leiad olulised kuupäevad nii meie kodulehelt kui ka jaanuaris välja antavast Eesti Õe ajakirjast.

Jälgi meie tegevusi nii kodulehe kui ka FB lehe kaudu!

Hoiame ja hoolime - Eesti Õdede Liit toetab vähiravifondi „Kingitud elu".

Detsembris 2017.a. andis Eesti Õdede Liidu asepresident Gerli Liivet vähiravifondi „Kingitud elu“ asutajale ja juhatuse liikmele Toivo Tänavsuule üle 1500 euro suuruse annetuse. Otsuse annetus teha võttis EÕL volikogu vastu novembrikuisel koosolekul.„Õed näevad igapäevaselt inimesi, kelle ravikulusid riiklik süsteem ei kata ning seetõttu otsustasime toetada algatust, mis võimaldab abivajajatel jätkata vajalikku ravi. Õdede jaoks on kõige olulisem patsiendi  tervenemisele kaasa aitamine ja abi vajaduse märkamine. Empaatia  paneb panustama ka oma isikliku rahaga ning üheskoos on kergem,“ selgitas Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Lisaks kinkis Eesti Õdede Liit Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliinikule liidu liikmete ühisloominguna, elektroonilisi vahendeid kasutades, valminud maali „Südamest südamesse“. Maal jääb kaunistama päevaravi patsientide ooteala.