Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

 1. Tartu Ülikooli Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
 2. Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu
 3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe õppekava nõukogu, rektoraadi nõuandev kogu
 4. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
 5. Eriõe magistriõppe nõukogu
 6. Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õppekavade nõukogudes
 7. Haigekassa Ravijuhiste Nõukokogus
 8. Kutsekoja Tervisevaldkonna Ekspertkogu
 9. Sotsiaalministeeriumi (SM) koolituskomisjon
 10. Tervisesüsteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm. SM

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon.
 2. Õe ambulatoorsete vastuvõttude tegevusjuhendi juurutamine ja levitamine Haigekassaga koostöös.
 3. Õe ja eriõe miinimumkompetentside  kirjeldamine ja kutsestandardi küsimused
 4. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimus
 5. Õe kutse - ja erialade määruse uuendamine
 6. Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud töörühmad - patsiendiohutus
 7. PAIK projekt
 8. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 9. NURED projekt
 10. Haigekassa teenuste hinnakujunduse töörühm
 11. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekt