Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

 1. Tartu Ülikooli Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
 2. Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu
 3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe õppekava nõukogu
 4. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
 5. Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppe õppekavade nõukogudes
 6. Haigekassa Ravijuhiste Nõukokogus
 7. Kutsekoja Tervisevaldkonna Ekspertkogu
 8. Sotsiaalministeeriumi (SM) koolituskomisjon
 9. SM Hea Tahte Koostööleppe kogu
 10. Tervisessteemi kvaliteedistrateegia 2020 juhtrühm. SM
 11. Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm. Riigikantselei
 12. OSKA projekt. Haridus- ja Teadusministeerium ja Kutsekoda

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsioon.
 2. Õe ambulatoorsete vastuvõttude tegevusjuhendi juurutamine ja levitamine Haigekassaga koostöös.
 3. Õe miinimumkompetentside  kirjeldamise töörühm - alustab tegevust 2017 aastal II kvartalis.
 4. Sotsiaalministeeriumi kokku kutsutud töörühmad - õendussaatekirjad, epikriis, PAIK projekt, kliiniline otsustustugi, apteekrite õiguste laiendamine.
 5. Haigekassa teenuste hinnakujunduse töörühm.
 6. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli NANDA juurutamise projekt.
 7. Eesti eesistumise perioodil Eestis toimuva õdede, arstide ja hambaarstide tööd koordineerivate spetsialistide töökoosoleku korraldamine 2017 aastal.