Pädevused hindamine

Pädevuse hindamise dokumendi esimene versioon valmis Eesti Õdede Liidus 2003. aastal, uuendatud on hindamist ka 2008 ja 2011 aastal. 

2018.aastal tuleb esitada pädevuse hindamise dokumendid 1.oktoobriks ehk hindamine toimub üks kord aastas!
Juhul kui oled tõesti hädas ja lootsid, et hindamine toimub ka veebruaris, siis võid oma dokumendid üles laadida ka varem ning kirjutada meile miks peaksime Sina taotlust varem hindama.


Pädevuse taotlemiseks tuleb esitada kõik kohustuslikud dokumendid,  koondada need elektrooniliselt DigiDoc faili**ja edastada allpool oleva vormi kaudu: 

1. avaldus - vabas vormis, näidatud kontaktandmed ja taotletav tase;
2. töö analüüs -  Lisa 3 vormi alusel
3. koolituste ja tegevuste ülevaade - Lisa 4 vormi alusel
4. tööandja kinnitus taotleja kirjeldatud tööstaazi osas
5. koopiad 

  • õe kutset tõendavast diplomist/tunnistusest;  

  • dokumentidest, mis tõendavad viimase viie aasta enesetäiendust;

  • varasemal atesteerimisel omistatud kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist;

  • isikut tõendavast dokumendist (passist, juhiloast või ID-kaardist, nime muutusel abielutunnistusest):

  • EÕL liikmepiletist;

  • maksekorraldusest.

**Juhul kui Teil tõesti puudub võimalus dokumente digiallkirjastada, siis tuleb kõik dokumendid elektrooniliselt  edastada ning saata lisaks ka paberkandjal allkirjastatud dokumendid aadressil Koidu  20 - 34, Tallinn kulleriga või isiklikult. EÕL ei kanna dokumentide saatekulusid. Dokumentide kohalejõudmise eest vastutab pädevuse hindamise taotleja.

PÄDEVUS HINDAMIST SAAB NÜÜDSEST TAOTLEDA (vt taotlemise eeldused ja kriteeriumid) õde III, IV ja V tasemel ning  eriõde III,  IV ja V tasemel.