Pädevused hindamine

INFO TÄPSUSTAMISEL JA VAJALIKUD DOKUMENDID LISANDUVAD 3.JUULIL!

Pädevuse hindamise dokumendi esimene versioon valmis Eesti Õdede Liidus 2003. aastal, uuendatud on hindamist ka 2008 ja 2011 aastal. Käes on järgmiste muudatuste aeg. 1.veebruariks 2017.a. esitatavate dokumentide puhul toimusid väikesed muudatused, 1.oktoobriks 2017.a. esitatavate dokumentide nõuete osas ole tähelepanelik!  

Pädevuse hindamise avaldus täidetakse  elektroonilise taotlusena vt allpool olevat vormi. Taotluse lahtrid tuleb täita ning kohustuslikud dokumendid tuleb lisada digidoc failina (kõik vajalikud dokumendid koos ja korraga digiallkirjastatult). Digidoc fail peab sisaldama:

 1. Korrektselt täidetud töö analüüsi ning lisafailina Sinu tegevusi koondavat tabelit;  
 2. Koopiaid:
  • õe kutset tõendavast diplomist/tunnistusest;  
  • dokumentidest, mis tõendavad enesetäiendust viimasel viiel aastal;
  • varasemalt läbitud atesteerimisel omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
  • isikut tõendavast dokumendist (pass või juhiluba või ID-kaart, nime muutusel abielutunnistuse koopia):
  • EÕL liikmepiletist;
  • maksekorraldusest.
 3. tööandja kinnitus Teie kirjeldatud tööstaaži osas.

Juhul kui Teil tõesti puudub võimalus dokumente digiallkirjastada, siis tuleb kõik dokumendid elektrooniliselt  edastada ning saata lisaks ka paberkandjal allkirjastatud dokumendid aadressil Koidu  20 - 34, Tallinn kulleriga või isiklikult. EÕL ei kanna dokumentide saatekulusid. Dokumentide kohalejõudmise eest vastutab pädevuse hindamise taotleja.

PÄDEVUS HINDAMIST SAAB NÜÜDSEST TAOTLEDA (vt taotlemise eeldused ja kriteeriumid) õde III, IV ja V tasemel ning  eriõde III,  IV ja V tasemel.