2018

2 aprill 2018

Eesti Õe 2018 teisest numbrist leiad

 • Marina Kaldas – Aasta Hooldustöötaja
 • Miks kuuluda Õdede Liitu? 
 • Hüvitised Eesti Õdede Liidus 
 • Eesti Õdede Liidu 2017. aasta tegevusaruanne 
 • Ühtsena saame kujundada õenduse tulevikku 
 • Millal maksan memme vaeva 
 • Kaheksa sammu inimese tervise heaks 
 • Oodatud uuendused Tartu Ülikooli õendusteaduses 
 • Lamatiste ennetamise 
ja konservatiivse ravi- ja patsiendijuhendi tutvustus 
 • Puusaliigese endoproteesimise järgsed terviseprobleemid 
 • Õe ja õppejõuna Aafrikas 
 • EÕL 2018 II poolaasta tegevused 

 pdf PDF formaadis

1 veebruar 2018

Esimest numbrist leiad:

 • Piirkondade kokkuvõte aastast 2017
 • Pidu selleks, et olla koos
 • Eesti Õdede Liit ja European Federation of Nurses Association
 • Õe ja eriõe miinimumpädevuse kokkulepe on vajalik
 • Õemiinimumpädevused
 • Eriõemiinimumpädevused
 • Kõik on uus oktoobrikuus
 • Õdede erialakoolituse tulevik
 • Mängureeglid läbirääkimisteks
 • Insuldiõdede roll ja selle kujunemine Eestis
 • Hilinenud või osutamata jäetud õendusabi ja selle põhjused haiglakeskkonnas
 • Õendusdokumentatsiooni kvaliteedi hindamine SA Tallinna Lastehaigla kirurgia osakonna näitel
 • Õdede kogemused elektroonilisele õendusloole üleminekul ühe Eesti õendushaigla näitel
 • Balti lasteõed kohtusid Vilniuses
 • Sündmuste kalender

 pdf PDF formaadis
 pdf EPUB formaadis